1. Vrátenie tovaru

1.1. Zákazník má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia. Tento termín sa začína počítať od dátumu doručenia tovaru Zákazníkovi.

1.2. Ak Zákazník chce využiť právo na vrátenie tovaru, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje rozhodnutie o vrátení písomne (napr. e-mailom) v lehote uvedenej v bode 1.1. Po obdržaní takejto oznámenia Predávajúci zašle Zákazníkovi inštrukcie pre vrátenie tovaru.

1.3. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu v pôvodnom stave, nepoškodený a neopotrebovaný. Zákazník je zodpovedný za náklady spojené s vrátením tovaru.

1.4. Po obdržaní vráteného tovaru a overení jeho stavu, Predávajúci vráti Zákazníkovi celú sumu za vrátený tovar do 14 dní od obdržania vráteného tovaru. Vrátenie peňazí bude uskutočnené na rovnaký spôsob, akým bola uskutočnená pôvodná platba, pokiaľ sa s Zákazníkom nedohodne inak.

2. Reklamácie a záruka

2.1. V prípade vadného tovaru alebo tovaru nesúladného s objednaným, má Zákazník právo na reklamáciu.

2.2. Zákazník je povinný nahlásiť reklamáciu Predávajúcemu do 7 dní od doručenia tovaru. Reklamáciu je možné nahlásiť písomne (napr. e-mailom), pričom je potrebné uviesť presné informácie o vade a o objednávke.

2.3. Predávajúci sa zaväzuje postarať sa o reklamáciu v dohodnutom termíne a spôsobom. Ak je reklamácia oprávnená, Predávajúci má možnosť opraviť vadu, vymeniť tovar alebo vrátiť sumu, ak to bude s Zákazníkom dohodnuté.

2.4. Záručná doba na tovar je uvedená na webovej stránke Eshopu pri konkrétnom produkte. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady a nezahŕňa škody spôsobené nesprávnym použitím, nešetrným zaobchádaním alebo prirodzeným opotrebením.

3. Kontakt na reklamácie a vrátenie

3.1. Na nahlásenie reklamácií, vrátenie tovaru alebo akékoľvek otázky týkajúce sa zásad vrátenia peňazí a reklamácií môžete kontaktovať náš zákaznícky servis na [mariangarai@gmail.com] alebo telefonicky na [0904 577 277].